Makkai Zsigmond
Backamadaras, 1863 - Backamadaras,1918
székely bíró, gazdálkodó, országgyűlési képiselő
Backamadaras, maros-tordamegyei községben született 1853-ban, gyermekkorától fogva a földműveléssel foglalkozott, hídakat és utakat épített. Makkai Zsigmond a ,,harisnyás székely képviselő” néven vált ismertté, ő volt a legelső egyszerű földműves ember, aki elnyerte egy egész választókerület bizalmát, és így bekerült a magyar országgyűlésbe, mint képviselő.1901-ben az ákosfalvi kerületben választották meg előszőr, kiütve így a kormánypárti Légrády Károlyt. Szülőfalujának sok ideig birája, a backamadarasi Református Egyház gondnoki tisztségét is betölti. A függetlenségi lobogóval Rozsnyai főszolgabiró, Tisza-párti jelölttel szemben ismét győzött. Második mandátumát személyes okok miatt félbeszakította és visszatért a szülőfalujába tevékenykedni. Felesége Bari Amália, akitől hét gyermeke született. 1918-ban halt meg, hátrahagyva özvegyére négy lányát: Bertát, Idát, Elizát és Magdolnát. Sírhelye a backamadarasi református temetőben van, ugyanakkor emlékét emléktábla őrzi a jelenleg is álló házán.
Copy link